ALGEMENE VOORWAARDEN

De website die u bezoekt wordt beheerd door River Onions BV.

 

Algemene voorwaarden

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

 

Aansprakelijkheid

River Onions BV stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan River Onions BV niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. River Onions BV vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat River Onions BV geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

 

Ondanks het feit dat River Onions BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan River Onions BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

 

Hoewel River Onions BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Links

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. River Onions BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 

Wijzigingen

River Onions BV behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. Gezien jaarlijkse fluctuaties in de oogst, kunnen er, om een kwalitatief goed en constant product te produceren, kleine wijzigingen optreden in de op de website vermelde ingrediëntendeclaratie en voedingswaarden.

 

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij River Onions BV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan River Onions BV of aan de licentiegever. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van River Onions BV.

 

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

 

TOP